۱۳۹۷/۱۰/۲۴
۱:۱۹ ب٫ظ

هیئتی از مجمع فقهی عراق به زیارت آستان مقدس حسینی مشرف شد و با مسئولین آستان حسینی در خصوص راه های همکاری مشترک در جهت تحکیم خطابه معتدل گفتگو کرد.

آستان مقدس حسینی با مجمع فقهی عراق همکاری می‌کند

به گزارش الأمه:

هیئتی از مجمع فقهی عراق به زیارت آستان مقدس حسینی مشرف شد و با با مسئولین آستان حسینی در خصوص راه های همکاری مشترک در جهت تحکیم خطابه معتدل و برگزاری فعالیت های ملّی و بین المللی با صبغه علمی و آکادمیک گفتگو کرد.

در این دیدار بر ضرورت تعیین چارچوب خطابه دینی، تکیه بر شیوه های اعتدالگرا و دوری از افراطی گری و اندیشه تکفیری تاکید شد.

همچنین هیئت مجمع فقهی با تلاش هایی که آستان حسینی در این چارچوب دارد، مطلع شد.

 

منبع: حوزه نیوز