۱۳۹۷/۰۸/۱۴
۶:۵۲ ب٫ظ

آستان قدس حسینی اعلام کرد به زودی ساخت سرداب القبله در داخل صحن شریف حسینی آغاز خواهد شد.
طبق برنامه ریزی ها، سرداب در بخش جنوبی صحن شریف از باب الزینبیه تا باب الرجاء امتداد می یابد.

آغاز ساخت بزرگترین سرداب در صحن شریف حسینی به زودی

به گزارش الأمه:

حسین رضا مهدی، رئیس بخش پروژه های مهندسی و فنی آستان قدس حسینی در گفتگو با سایت آستان اظهار داشت: فضاهای اضافی میان دو سرداب الرأس و الحائر نیز در حال بررسی است تا به سرداب جدید اضافه شود.
وی با بیان اینکه طی روزهای آتی احداث سرداب  آغاز خواهد شد گفتت: موافقت متولی شرعی آستان حسینی برای آغاز پروژه کسب شده است.
حسین رضا مهدی خاطرنشان کرد: استانداردهای مهندسی به منظور محافظت از ساختمانهای قدیمی طی اجرای پروژه رعایت خواهد شد.
بر اساس این گزارش، آستان قدس حسینی اخیرا روند ساخت سرداب الرأس الشريف در بخش غربی صحن شریف حسینی را به منظور گنجایش  شمار بسیاری از زائران در زیارتهای میلیونی به اتمام رساند.
سرداب جدید القبله در صورت احداث، بزرگترین سرداب احداث شده در داخل صحن شریف حسینی خواهد بود.

 

منبع: العتبه الحسینیه