۱۳۹۷/۰۷/۱۵
۸:۰۷ ب٫ظ

طلاکاری مسجد سهله در نجف اشرف آغاز شد.

آغاز طلاکاری مسجد سهله در نجف اشرف

آغاز طلاکاری مسجد سهله در نجف اشرفآغاز طلاکاری مسجد سهله در نجف اشرفآغاز طلاکاری مسجد سهله در نجف اشرفآغاز طلاکاری مسجد سهله در نجف اشرفآغاز طلاکاری مسجد سهله در نجف اشرفآغاز طلاکاری مسجد سهله در نجف اشرفآغاز طلاکاری مسجد سهله در نجف اشرف

منبع: العتبه الحسینیه