۱۳۹۷/۰۲/۰۵
۱۱:۲۲ ق٫ظ

محمد انقار: اسلوب‌های نقدی حاصل شرایط خاص اجتماعی و فرهنگی کشورهای غربی بوده است که به شکل جهانی کاربرد دارد. ما می‌توانیم از این اسلوب‌های غربی استفاده کنیم و ادبیات خود را غنی کنیم و این مسئله منافاتی با شیوه‌های نقدی قدیم ما ندارد.

ادبیات در ترازوی نقد

نقد در اصطلاح ادبی به معنی تشخیص محاسن و معایب سخن و نشان دادن بد و خوب اثر ادبی است. براساس همین تعریف حد و حدود وظیفه نقد به خوبی مشخص می‌شود و نقش سازنده آن نیز روشن می‌گردد. هنگامی که یک اثر ادبی در میزان نقد قرار می‌گیرد، ناقد نکات بدیع و لطیف آن اثر را به خواننده نشان می‌دهد و این امکان را برای او فراهم می‌کند که در مطالعه‌های بعدی خود از کتاب‌ها و نوشته‌های ادبی حظ بیشتری ببرد. از طرف دیگر نقد با معرفی یک کار ادبی خوب سلیقه ادبی جامعه را بالا می‌برد که در نتیجه آن آثار دیگر نویسندگان نیز از رشد و پویایی بهتری برخوردار خواهد شد.

ادبیات کشورهای عربی نیز چون دیگر کشورها در مسیر طولانی خود از دوره جاهلی تا دوران معاصر با انواع نقد آشنا شده است و در هر دوره‌ای آثار ادبی به شکل و اسلوب خاص آن دوره مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. در ابتدا نقد براساس اسلوب‌های بومی و سلیقه‌ای منتقدان ادبی عرب بود. لیکن با آشنا شدن کشورهای عربی در دورهای متاخر، کم کم نقد به شیوه واسلوب غربی نیز جای خود را در محافل ادبی عربی پیدا کرد. در این میان برخی از منتقدان عرب تنها شیوه نقد قدیمی را برگزیدند و به شیوه‌های وارداتی وقعی ننهادند و گروهی دیگر نیز تنها اسلوب‌های غربی را شیوه درست نقد دانستند.   

دکتر محمد انقار یکی از پژوهشگران عرب‌ زبانی است که در حوزه نقد کارهای بسیاری انجام داده است و کتاب‌ها و مطالب بسیاری را در این زمینه به رشته تحریر درآورده است.

این منتقد ادبی در گفتگو با سایت میدل ایست آن لاین درمورد جریات‌های نقدی متفاوت و بعضا افراطی جهان عرب که در گرایش به نوعی از انواع نقد زیاده‌روی می‌کنند، سخن گفت و نظر خود را در این باره این گونه بیان کرد؛ این گرایش‌ها و افراط و تفریطها به شکل ناخودآگاه و بدون برنامه‌ریزی صورت گرفته است. او درمورد اسلوب‌های نقدی اروپایی نیز گفت؛ این اسلوب‌ها حاصل شرایط خاص اجتماعی و فرهنگی کشورهای غربی بوده است که به شکل جهانی کاربرد دارد. در واقع ما می‌توانیم از این اسلوب‌های غربی استفاده کنیم و ادبیات خود را غنی کنیم و این مسئله منافاتی با شیوه‌های نقدی قدیم ما ندارد.

 

زمان انتشار : 1391-02-05