۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۱:۲۶ ب٫ظ

بیست و یکمین جشنواره هنر اسلامی با شعار«افق» به زودی در شارجه برگزار می شود.

«افق» ۲۱ جشنواره هنر اسلامی در شارجه

به گزارش الأمة به نقل از خبرگزاری شبستان:

اداره فرهنگ شارجه، بیست و یکمین دوره جشنواره هنرهای اسلامی را با شعار «افق» و با هدف بیان میزان توانایی هنرمند بر گسترش افق کار هنری در دسامبر برگزار می کند.

«محمد ابراهیم القصیر» مدیر جشنواره هنرهای اسلامی درباره شعار آن، گفت: شعار این جشنواره بیانگر میزان توانایی هنرمند بر گسترش افق کار هنری از طریق دور شدن از مسیرهای هیجان‌نمایی (اسپرسیونیسم) برای کار مستقیم به سوی استعارهای هیجان نمایی از نظر شکلی و محتوایی است.

کمیته آماده سازی این جشنواره  قصد دارد تا پرسش هایی را به همراه دعوتنامه های ارسالی برای هنرمندان در مورد موضع شعاراین جشنواره بفرستد تا افکار و طرحهایشان درباره آثار و کارهایی که در این جشنواره ارایه خواهند کرد، مانند کیفیت تجلی وضعیت بصری برای هنر اسلامی در ذهن هنرمند معاصر و رویکرد هنرمند برای ارتباط بین خیال و فانتزی و افق بیان متجلی شود.