۱۳۹۷/۰۲/۰۱
۲:۵۲ ب٫ظ

عليرضا قزوه در راستاي جنايات آل خليفه در بحرين شعري سروده و آن را به سريال «مختارنامه» پيوند داده است.

تعبیر شاعرانه «علیرضا قزوه» از سریال مختارنامه و وقایع بحرین

عليرضا قزوه به مناسبت جنايات آل خليفه در بحرين شعري سروده است. اين شعر كه «شمر همين آل خليفه‌ است» نام دارد، به شرح زير است:

 

مختار!

راهي نمانده است

همين امشب

از سريال بيرون بزن

پيش از آن كه شمر و سنان كاري كنند

با كمك سازمان ملل

بيرون بزن

با همين كيان ايراني و همين ايرانيان

كه نشسته‌اند پاي گيرنده‌هايشان

و با همين شمشيرها

كه در دست فرزندان مالك است

به جنگ شمر برويم

و شمر همين آل خليفه است

همين عبدالله است و همين عبيدالله

و شمر همين شوراي اعراب اند

كه منجنيق آورده‌اند در بحرين

و «آيات» خدا را مي كشند و لگدمال مي‌كنند

وگرنه اهل سنت با مايند

و عاشقان رسول الله با مايند

تنها شمر و سنان

با آل سعود و آل خليفه

با آل شكم و آل حرام آن سويند

و آل كاخ سفيد و آل كاخ اليزه آن سويند

و آل بي بي سي

هميشه آن سو بودند

به مختار گفتم چاره‌اي نمانده

بايد از دل سريال بيرون زد

با اسب

با شمشير

با قايق‌هاي تندرو و با شعر

كه جهان همين كوفه ست

و عاشقان علي(ع) امشب

بر پشت بام‌هاي زمين آتش روشن كرده‌اند

 

زمان انتشار : 1390-02-05