۱۳۹۷/۰۲/۰۵
۱۰:۲۰ ب٫ظ

نویسنده در این کتاب توصیه‌هایی در زمینه حفظ و نگهداری باغچه و بوستان به شیوه اسلامی برای خوانندگان خود دارد. نویسنده همچنین به انواع باغ و بوستان در فرهنگ اسلامی می‌پردازد و این شیوه را برای مردم مغرب زمین معرفی می‌کند.

توجه به طراحی باغ و بوستان اسلامی در پژوهشی غربی

پیش از ظهور اسلام هنرها و فنون بسیاری رایج بود که مردم در سرزمین‌های مختلف جهان به آن می‌پرداختند و سعی داشتند از طریق آن جوانب گوناگون زندگی خود را تزیین کنند. اسلام که یک دین همه‌جانبه و دقیق است با ظهور خود نه تنها به هنرهای پیش از خود مجالی برای ظهور و بروز بخشید که زمینه‌ای برای ظهور دیگر هنرها را نیز فراهم نمود.

 

هنر اسلامی به بخشی از هنر اطلاق می‌شود که در جامعه مسلمانان رواج داشته باشد. هر چند ممکن است این هنرها در مواردی با تعالیم و شریعت اسلام انطباق نداشته باشند ولی تاثیر فرهنگ اسلامی و منطقه‌ای در آن به خوبی نمایان است. هنر اسلامی در واقع یکی از دوران‌های شکوهمند تاریخ هنر و یکی از ارزشمندترین دستاوردهای بشری در عرصه هنری به شمار می‌آید و شامل انواع متنوعی از هنر همچون معماری، خوشنویسی، نقاشی، سرامیک و مانند آن‌ها می‌شود. روح هنر حقیقی آن چنان اصیل است که هر صاحب ذوقی را به سوی خود جلب خواهد کرد.

در همین زمینه یعنی هنرهای اسلامی، کتابی به چشم می‌خورد که یک نویسنده غربی درمورد هنر طراحی باغ و بوستان اسلامی نوشته است.

به نقل از سایت خبری الیوم السابع انتشارات کلمه کتابی را از انگلیسی به زبان عربی ترجمه کرده است. این کتاب که «هنر بوستان‌های اسلامی» نام دارد توسط اما کلارک تالیف شده است و عمر الایوبی این کتاب را از انگلیسی به عربی ترجمه کرده است.

نویسنده در این کتاب توصیه‌هایی در زمینه حفظ و نگهداری باغچه و بوستان به شیوه اسلامی برای خوانندگان خود دارد. نویسنده همچنین به انواع باغ و بوستان در فرهنگ اسلامی می‌پردازد و این شیوه را برای مردم مغرب زمین معرفی می‌کند.

خواندن و مطلع شدن از مطالب این کتاب و نوشته‌های دیگری در زمینه‌های مختلف هنری، علمی و فرهنگی می‌تواند در نوع خود وسیله‌ای باشد برای شناخت هرچه بهتر دین اسلام و ارزش‌های توصیه شده در این دین که دومین دین بزرگ جهان به شمار می‌رود.  

نویسنده این کتاب اما کلارک نویسنده و سخنران، طراح باغ و بوستان است که در طراحی باغ‌های اسلامی تخصص دارد. او همچنین اطلاعات گسترده‌ای درمورد هنرها و معماری اسلامی دارد.

عمر ایوبی مترجم این کتاب اصالتی لبنانی داشته و بیش از بیست و پنج سال سابقه ترجمه دارد که حاصل آن بیش از صد و پنجاه کتاب ترجمه شده است.

 

زمان انتشار : 1391-02-12