۱۳۹۷/۰۶/۳۱
۱:۵۶ ب٫ظ

چهل و پنجمين شماره از فصلنامه تمام رنگی نجات در يكصد و دوازده صفحه توسط جامعة المصطفی در لبنان منتشر شد.

شماره جدید فصلنامه نجات منتشر شد

به گزارش الأمه:

اين فصلنامه در سه بخش به شرح ذيل تنظيم شده است: بخش ويژه اين فصلنامه اين بار به موضوع خدمت رسانی به مردم اختصاص يافته كه در آن هفت مقاله با عناوين ذيل را می خوانيم:

-          تكافل ايمانی، گامی در مسير رابطه معنوی ميان انسان ها، نوشته مريانا علی ابراهيم

-          اهميت فعاليت اجتماعی در چارچوب دين، نگارش شيخ حسن احمد الهادی

-          فعاليت های داوطلبانه، پنجره ای به روی خير و صلاح، اثر دكتر سحر مصطفی

-          تكافل، سخن رحمت الهی، نوشته شيخ لبنان الزين

-          خدمت مردم به عنوان يك وظيفه اداری گرفته تا وظيفه دينی، نگارش بتول شاهين

-          گامی در مسير تكافل انسانی، اثر زينب فهدا

-          فعاليت داوطلبانه، زيباترين بخشش های انسانی، نوشته فاطمه خشاب درويش

     انتخاب موضوع همكاری و تكافل اجتماعی، ارائه خدمات به مردم و فعاليت های داوطلبانه و جهادی، مضوعاتی كه كمتر به مورد آنها توجه شده است، از ويژگی های خوب اين شماره از مجله است.

 

منبع: رایزنی فرهنگی ایران_بیروت