۱۳۹۷/۰۲/۱۶
۱۰:۲۲ ب٫ظ

وي كه با همكاران همراهش در 17 دسامبر 2010 به 'محمد بوعزيزي' (ليسانسيه دستفروش) پرخاش و اهانت كرده بود، از 31 دسامبر تاكنون بدون محاكمه در بازداشت بسر مي برد.

عامل انقلاب تونس اعتصاب غذا کرد

تهران- يك زن پليس كه با زدن سيلي به دستفروش تونسي، انقلاب تونس را كليد زد، با اعتصاب غذا در زندان مي خواهد مورد محاكمه اي عادلانه قرارگيرد تا از بلاتكليفي رهايي يابد.   

شبكه خبري العربيه روز سه شنبه با اعلام اين خبر افزود: اين زن كه با همكاران پليس خود، موجب شعله ور شدن آتش انقلابي در جهان عرب شد كه حالا حالاها دامنه اثرات و تبعات آن بر كسي آشكار نشده است خواستار رفتار منصفانه مراجع قضايي با خودش شد.

آن طور كه روزنامه تونسي الشروق گزارش داده است :خانم 'فاديه حمدي' اعلام كرده است كه اعتصاب غذايي را به مدت نامحدود آغاز كرده و تا گرفتن جواب مناسب از مسئولان به اين كار ادامه خواهد داد.

وي كه با همكاران همراهش در 17 دسامبر 2010 به 'محمد بوعزيزي' (ليسانسيه دستفروش) پرخاش و اهانت كرده بود، از 31 دسامبر تاكنون بدون محاكمه در بازداشت بسر مي برد.

او اكنون خواهان آزادي خويش است و مي گويد، جرم قابل مجازاتي را مرتكب نشده است.

'فوزي حمدي' برادر اين زن پليس نيز گفته است كه چند تن از اعضاي خانواده براي ابراز همدردي با فاديه به اعتصاب غذا پرداخته اند.

اين در حالي است كه مادر و برادر محمد بوعزيزي در تاريخ 20 ژانويه 2011 به خبرگزاري فرانسه گفته اند: محمد سختي هاي بسيار كشيده و اهانت ها ديده بود، اما وقتي او از چهار پليس به دليل دستفروشي از سر ناچاري كتك خورد و بويژه وقتي اين زن در جامعه شرقي ما، در حضور ديگران به عزيز ما كه تحصيل كرده و مستاصل بود، سيلي زد، دنيا را در برابر چشمش تيره و تار شد. از اين رو، او و مسئول شهرداري ذيربط مسبب مرگ محمد هستند.

اين خانواده گفته است: با سقوط 'زين العابدين بن علي' جامعه ما حق خود را گرفت، ولي ما هم بايد از حقوق فردي خود دفاع كنيم. محاكمه و مجازات تجاوز كنندگان به حقوق افراد لازمه اجراي عدالت است.

محمد بوعزيزي در همان روز حادثه وقتي از رساندن شكايت خود از پليس به گوش مسئولان بالاتر نااميد شد، اقدام به خودكشي كرد اما خودكشي او با همدردي و اعتراضات جوانان شهرش و سپس كشورش پيگيري شد و باعث گرديد بساط بن علي برچيده شود.

 

 

زمان انتشار : 1390-01-17