۱۳۹۷/۰۷/۱۷
۲:۱۹ ب٫ظ

دانشگاه روح‌القدس منطقه مسیحی‌نشین «كِسليك» در لبنان كتابی عربی با عنوان «فلسفة العلوم بتوقیت بیروت: فلسفه علوم به وقت بيروت» نوشته خانم «پسكال لحود» را منتشر كرد.

دانشگاه مسیحی لبنان منتشر کرد؛

فلسفه علوم به وقت بیروت

به گزارش الأمه:

 اين كتاب نگاهی گذرا به افكار و ديدگاه‌های كمال يوسف الحاج(۱۹۱۷-۱۹۷۶)، رينه حبشی (۱۹۱۵-۲۰۰۳) و ناصيف نصّار(۱۹۴۰-....) سه فيلسوف لبنانی انداخته است كه هر كدام ديدگاه و نظريات خاص خود را دارند.

علت نامگذاری اين كتاب آن است كه برخی بر اساس زمان بندی بيروت فلسفه را فراگرفتند و برخی همزمان با جهان فلسفه را‌ آموختند. در زمانی كه بيروت از دنيا عقب بود، برخی بر همان اساس و با همان ديدگاه مشغول آموختن علوم فلسفی شدند و برخی فراتر از بيروت و هم زمان با پيشرفت علوم در جهان آن را آموختند.

اين به آن دليل است كه هر كدام در محيطی جداگانه زندگی كرده و فرهنگ و تمدن‌های مختلف را تجربه كردند، لذا كسی كه در جامعه لبنان رشد كرده است، متناسب با عقب ماندگی اين جامعه ديدگاه‌هايش شكل می‌گيرد و كسی كه در جامعه ديگری پرورش یافته به طور قطع ديدگاه‌های متفاوت‌تری با هم وطن خود كه در لبنان ساكن است، خواهد داشت.عامل زمان و مكان در شكل‌گيری ديدگاه‌های علمی و فلسفی نقش مهمی ايفا می‌كند.

كمال الحاج فيلسوف لبنانی است كه در لبنان ساكن بوده، براين باور است كه فلسفه لبنان ويژگيهای خاص خود را دارد. اما رينه حبشی يک فيلسوف لبنانی است كه در مصر به دنيا‌ آمده و در همان جا رشد كرده و علوم را فرا گرفته است و لذا متأثر از ديدگاههای محض فلاسفه فرانسه بوده كه غير قابل انعطاف است.

ناصيف نصار كه در فرانسه تحصيلات عالی خود را گذرانده نيز معروف به فيلسوف متعهد به اصول تاريخی و هدفمند است و بر اين باور بود كه جهان عرب در عقب ماندگی علمی و فلسفی به سر می‌برد.

فلسفه علوم به وقت بيروت

نويسنده اين كتاب تلاش کرده است ديدگاه‌های هر يک از اين فلاسفه را معرفی و با يكديگر مقايسه كند و نقش زمان و مكان را در نوع نگرش‌ها نشان دهد.

 

منبع: ایکنا