۱۳۹۷/۰۱/۲۹
۸:۰۸ ق٫ظ

اين حزب همچنين تشكيل دولت اصلاح ملي به رياست يك شخصيت ملي كه از اعتماد مردمي برخوردار و داراي تجربه و توانايي لازم جهت پيشبرد مسير اصلاحات در اين كشور باشد را خواستار شد.

مخالفان اردنی برکناری دولت را خواستار شدند

بزرگترين حزب مخالف اردن خواستار استعفاي دولت و تشكيل دولت اصلاح ملي شد.

به نقل از روزنامه اماراتي الاتحاد، جبهه عمل اسلامي، بزرگترين حزب مخالف اردن طي بيانيه‌اي از ملك عبدالله دوم پادشاه اين كشور خواست كه دولت كنوني به رياست معروف بخيت را بركنار كند چرا كه نتوانسته اصلاحات مورد نظر را انجام دهد و در تصميم گيري‌ها دچار ترديد شده و نتوانسته با تحصن‌ها به خوبي برخورد كند.

اين حزب همچنين تشكيل دولت اصلاح ملي به رياست يك شخصيت ملي كه از اعتماد مردمي برخوردار و داراي تجربه و توانايي لازم جهت پيشبرد مسير اصلاحات در اين كشور باشد را خواستار شد.

جبهه عمل ملي بر ضرورت برگزاري انتخابات زود هنگام طي سه ماه تاكيد كرد و خواستار لغو قانون انتخابات تك نامزدي در اين كشور شد.

اين جبهه برگزاري انتخابات براساس قانون انتخاباتي جديد كه تركيبي از انتخاب نامزدهاي مستقل و فهرست‌هاي انتخاباتي به صورت برابر باشد، خواستار شد.

جبهه عمل اسلامي همچنين خواستار تقسيم حوزه‌هاي انتخاباتي براساس واقعيت‌هاي جمعيتي، جغرافيايي شد.

بزرگترين حزب مخالف اردن تشكيل هيات ملي مستقل جهت برگزاري انتخابات در همه مراحل آن را خواستار شد و بر تضمين نظارت بر عمليات انتخابات در همه مراحل تاكيد كرد.

اين جبهه خواستار مصونيت مجلس نمايندگان در برابر انحلال و تمديد و دستكاري در اختيارات قانونگذاري، توسط پادشاه و دولت شد.

جبهه عمل اسلامي بر مصونيت اعضاي مجلس نمايندگان در دوران نمايندگي تاكيد كرد و خواستار انتخاب رئيس و اعضاي مجلس اعيان و تشكيل دولت براساس اكثريت پارلماني و لغو تمامي دادگاه‌هاي استثنايي بويژه دادگاه امنيت كشور شد.

 

زمان انتشار : 1390-02-04