۱۳۹۷/۰۹/۲۸
۴:۴۳ ب٫ظ

در پی سفر اخیر وزیر آموزش عالی فرانسه به کشور مراکش و رایزنی با مقامات علمی و فرهنگی این کشور، مقرر شد تا مراکش طی ۵ سال آینده اقدام به تربیت و آموزش مبلغان دینی و اعزام آنها به فرانسه و نیز برخی دیگر از کشور های فرانسه زبان آفریقا کند.

مراکش مبلغ و معلم اسلامی به فرانسه و آفریقا اعزام می‌کند

به گزارش الأمه:

در پی سفر اخیر وزیر آموزش عالی فرانسه به کشور مراکش که در هفته گذشته انجام شد، مقامات علمی و دینی هر دو کشور بیانیه ای امضا کردند مبنی بر اینکه با اختصاص بودجه از جانب طرف فرانسوی، مراکش مسئولیت تربیت و آموزش مبلغان جوان مسلمان را بر عهده بگیرد.

به گفته کارشاناسان امور دینی مراکش، این اقدام دولت فرانسه در راستای وعده های اخیر مکرون رئیس جمهور این کشور مبنی بر گسترش و افزایش فعالیت ها و زیر ساخت های اسلامی در این کشور صورت گرفته است و با تحقق این هدف و برنامه ثبات و اعتدال چشمگیری در وضعیت آموزشی قشر مسلمان فرانسه ایجاد خواهد شد.

همچنین به موجب امضا این تفاهم نامه مراکش موظف شد تا هر ساله اقدامات مقتضی جهت اعزام درصدی مشخص از مبلغین تربیت شده را به سایر کشور های آفریقایی در نظر بگیرد، تا از این طریق جامعه اسلامی مراکش بتواند نقش قابل توجهی در پیشرفت و تعلیم آموزه های دینی در سایر کشور های آفریقایی نیز ایفا کند.

 

منبع: حوزه نیوز