۱۳۹۷/۰۵/۳۰
۱۱:۳۶ ق٫ظ

مرحله دوم احداث سرداب (رأس الشریف) در صحن مطهر

به گزارش الأمه:

مرحله دوم احداث سرداب در صحن مطهر اباعبدالله (ع) آغاز شد.

 

مرحله دوم احداث <a href= سرداب (رأس الشریف) در صحن مطهر" width="452" height="258" />مرحله دوم احداث <a href= سرداب (رأس الشریف) در صحن مطهر" width="452" height="301" />مرحله دوم احداث <a href= سرداب (رأس الشریف) در صحن مطهر" width="450" height="299" />مرحله دوم احداث <a href= سرداب (رأس الشریف) در صحن مطهر" width="449" height="299" />مرحله دوم احداث <a href= سرداب (رأس الشریف) در صحن مطهر" width="444" height="296" />مرحله دوم احداث <a href= سرداب (رأس الشریف) در صحن مطهر" width="437" height="291" />مرحله دوم احداث <a href= سرداب (رأس الشریف) در صحن مطهر" width="432" height="288" />

 

منبع: العتبه الحسینیه