۱۳۹۷/۰۵/۱۶
۱۲:۱۱ ب٫ظ

نمايشگاهی از قرآن های دست نوشته و چاپ شده قديمی و برخی از ادوات قرآنی نادر متعلق به كتابخانه روحانی شيعه مبارز لبنانی شيخ علی خازم قرار است به مدت دو روز در سالن نمايشگاهی يونسكو در تاريخ 23 و 24 جولای در بيروت برپا گرديد.

نخستین نمایشگاه آثار قرآنی در لبنان برگزار شد

به گزارش الأمه به نقل از رایزنی فرهنگی ایران_بیروت:

در اين نمايشگاه آثار خوشنويسی قرآن، تابلوهای تذهيب و نيز سير تطور كتابت قرآن كريم و تفسير و ترجمه های مختلف از قرآن به اضافه برخی ابزار و ادوات نگارش قرآن از عصر پيامبر اكرم صلی الله عليه و آله تاكنون به نمايش درآيد.

آثاری از سال 795هـ تا 1438هـ،و نيز نقشه های جغرافيايی قديمی 22 كشور به نمايش در آمد و نيز ده نمونه از انواع خط های مختلف قرآنی، اثر 42 هنرمند خوشنويس قرآن نويس، تابلوهايی از انواع خط عطار هروی، 160 تابلوی خوشنويسی شده از آيات قرآنی، و 270 اثر خوشنويسی ديگر، قرآنهای چاپ شده قديمی كه اثر خوشنويسان گذشته است، دو برگ از نسخه قرآن متعلق به سال 24 هـ، قديمی ترين نسخه چاپ شده قرآن با خط ابن البواب (تاريخ چاپ391هـ) و نسخه چاپی نادر ديگری از قرآن كريم، نسخه هايی از قرآن چاپی بر اساس قرائتهای هفتگانه قرآن، ترجمه های مختلف، تلاوت های قرآنی ضبط شده بر روی صفحات گرام و نوار كاست قديمی، قرآنهايی با خط بريل ويژه روشندلان، نمونه هايی از قرآنهايی كه تنها برای محافظت و به عنوان حرز يا شفا  يا بطلان سحر، يا بر روی تنديس هايی حك شده و يا به صورت تنديس يا هنرهای تجسمی درآمده و  در گذشته مورد استفاده قرار می گرفته و همچنين انواع قلم ها و پرهای نگارش، صنعت ساخت جوهر خوشنويسی در قديم كه قدمتی بيش از سيصد سال دارد، در اين نمايشگاه در معرض بينندگان آن قرار گرفت.