۱۳۹۷/۰۳/۰۶
۴:۱۵ ب٫ظ

جهاد عامری: « اشعار درویش و لورکا براي اثبات فرهنگ و تمدن اصيل اسلامي دو منطقه استعمارزده است كه امروزه اثري از آن اصالت در آنها ديده نمي‌شود»

نقاشی اشعار درویش و لورکا در اسپانیا

هنرمند گرافيست فلسطيني جهاد عامري نمايشگاهي از آثار نقاشي خود را در شهر غرناطه اسپانيا به نمايش گذاشته است كه اشعار محمود درويش شاعر پرآوازه فلسطيني و گارسيا لوركاي اسپانيايي را به تصوير می‌کشد. عامري در مصاحبه خود با روزنامه قدس دو شاعر انتخابي خود را موثرترين شاعران در عرصه فرهنگ و انديشه مقاومت در جهان مي‌داند و به اعتقاد او آثار آنها در قالب هنر تصويري ماندگار و اثربخش خواهند شد. عامري قصيده مشهور قدس را از اشعار محمود درويش براي اقتباس آثار گرافيكي خود انتخاب كرده و 12 تابلو از اين شعر در نمايشگاه خود دارد. عامري مي‌گويد: گارسيا لوركا«رنگ‌بندي من در آثارم بر اساس فرهنگ و تمدن ديرينه قدس و نوع پوشش و سنت زمان عثماني آنان است كه در طول تاريخ متاثر از فرهنگ مقاومت و شهادت شده است». وي همچنين در ادامه هدف اصلي كار خود را اينچنين بيان مي‌كند: «هدف اصلي اثبات عربي بودن و مسلمان بودن شهروندان بومي قدس است كه امروزه در متون درسي و تاريخي به تحريف كشانده شده است و كنعاني‌‌هاي هزاران سال پيش كه اثري از آنها نمانده را صاحبان اين ديار مقدس مي‌نامند. تمدن و فرهنگ اسلامي در شهر فلسطين حداقل در قرون متاخر دوره عثماني در تصاوير مانده از آن دوران موج مي‌زند. هنر تصويري و گرافيكي مي‌تواند تاريخ اسلامي اين سرزمين را در مقابل توطئه‌هاي يهودي‌سازي اين منطقه ثابت كند». عامري همچنين از اشعار لوركا، كاخ سرخ را كه حالتي نمايشي دارد برگزيده است كه شعري زنده در نسل امروزي است و از آن بيست تابلو در نمايشگاه خود عرضه مي‌كند. او دليل انتخاب درويش و لوركا را اينچنين توضيح مي‌دهد: « انتخاب اين دو شاعر به دليل نزديكي نوع اشعار آنها در قالب و محتواست كه هر دو حافظه تصويري بسيار قوي دارند و اين به من در به تصوير كشاندن اشعار كمك مي‌كند و دليل دوم انتخاب من اين است كه اشعار هر دو براي اثبات فرهنگ و تمدن اصيل اسلامي دو منطقه استعمارزده است كه امروزه اثري از آن اصالت در آنها ديده نمي‌شود. لوركا در شعر خود غرناطه را شهري بسيار متمدن و پيشرو در علم و ادب و فرهنگ در دوره اسلامي خطاب مي‌كند و در توصيف كاخ سرخ،‌ معماري شگرف و مرموز اسلامي را به رخ معماران متمدن امروزي مي‌كشد» . نمايشگاه جهاد العامري پس از غرناطه عازم شهر نيويورك مي‌شود.

زمان انتشار : 1390-01-22