۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۱:۴۰ ب٫ظ

شاعر این اثر محمد عباس و حسن حرب نیز آن را اجرا کرده است.

نماهنگ لبنانی در رسای شهید قاسم سلیمانی