۱۳۹۷/۰۵/۱۷
۱۱:۲۰ ق٫ظ

مركز هنر و ادبيات دانشگاه آمريكايی بيروت نمايشگاهی با همكاری مركز فرهنگی و هنری «دارالنمر» لبنان با عنوان «راه آهن حجاز» در ماه می سال جاری در مركز فرهنگی هنری دارالنمر بيروت برگزار كرد.

نمایشگاه «راه آهن حجاز» برگزار شد

به گزارش الأمه به نقل از رایزنی فرهنگی ایران_ بیروت:

در اين نمايشگاه آرشيوی از عكس ها و اسناد نادری از آرشيو نخست وزيری تركيه در استانبول عرضه شده است. همچنين اسنادی از ساخت خط آهن حجاز به عنوان طرح های زير بنايی دولت بزرگ عثمانی عرضه شده است. در اين اسناد آمده است كه قرار بود اين خط آهن با كمك های مردمی بين المللی ايجاد گردد تا به عنوان يك الگوی اسلامی بين المللی از يك طرح مردمی مطرح گردد.