آستان مقدس امام علی(علیه السلام)

آمادگی عتبات عالیات برای برگزاری مراسم عاشورای حسینی(ع)

عتبات دینی مقدس در عراق با نزدیک شدن به مراسم عاشورای حسینی(ع) آماده می شوند و برنامه خدماتی خود را آغاز می کنند.