آیت الله سید محمد تقی مدرسی

آیت الله مدرسی مسیحیان جهان را به زیارت کربلا دعوت کرد

آیت الله سید محمد تقی مدرسی از علمای عراق از مسیحیان جهان و تمامی پیروان ادیان و مذاهب جهان را به مشارکت در پیاده روی اربعین سال آینده دعوت کرد.