آیت الله سید محمد سعید حکیم

از سوی دفتر آیت الله العظمی حکیم؛

دوره فرهنگی امام حسین(ع) برای نوجوانان سوریه برگزار شد

دفتر آیت الله سید محمد سعید حکیم از مراجع نجف اشرف برای چهارمین سال دوره فرهنگی امام حسین (علیه السلام) را برای نوجوانان (۸ تا ۱۵ سال) در دمشق برگزار کرد.