ابوالفضل صالحی نیا

مراسم اختتامیه دوره تربیت داور قرآنی در دمشق

مراسم اختتامیه دوره تربیت داور قرآنی در دمشق برگزار شد.

بیست و هفتمین نشست دوستداران زبان فارسی در دمشق

بیست و هفتمین نشست دوستداران زبان فارسی در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سوریه با حضور دوستداران زبان فارسی و فارسی آموزان و آقایان صالحی نیا رایزن فرهنگی ، محمد هادی تسخیری وابسته فرهنگی ، ارمکان و حسن مصری مدرسین زبان فارسی برگزار گردید .

نخستین گردهمایی فارغ التحصیلان سوری

نخستین گردهمایی فارغ التحصیلان سوری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ایران، برگزار شد.

صالحی نیا در مصاحبه با روزنامه تشرین

مقاومت فرهنگی بر اندیشه تاریک تکفیری پیروز شده است

در حاشیه نمایشگاه بین المللی کتاب دمشق، ابوالفضل صالحی نیا رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سوریه، پیرامون این نمایشگاه کتاب و مشارکت رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آن با روزنامه تشرین مصاحبه ای انجام داد.

برگزاری مسابقات قرآن با همکاری ایران در دمشق

مسابقات قرآن در دو رشته حفظ کل و تلاوت همراه با تجوید از سوی رایزنی فرهنگی ایران و با همکاری وزارت اوقاف سوریه در دمشق برگزار شد.