البوکمال

گوشه‌ای از حماسه فاطمیون در آزادسازی البوکمال

فیلم گوشه‌ای از عملیات آزادسازی البوکمال سوریه توسط رزمندگان فاطمیون توسط مرکز رسانه‌ای فاطمیون منتشر شده است.