امین شریعتی

مسؤول قرارگاه اربعین سامرا

ماجرای همراهی اهل‌سنت در اربعین

مسؤول قرارگاه اربعین سامرا با اشاره به ماجرای مشارکت مردم اهل‌سنت سامرا در برپایی موکب‌های اربعین حسینی، از افزایش ۳۰ درصدی تعداد موکب‌های مسیر سامرا در اربعین امسال خبر داد.