حزب الله فلسفة القوة

در نمایشگاه بین المللی کتاب دمشق

کتاب «حزب الله فلسفه القوه» رونمایی شد

در حاشیه نمایشگاه بین المللی کتاب دمشق از کتاب حزب الله فلسفه قدرت رونمایی شد.