دکتر محمد الازهری

عضو مجلس اعلای امور اسلامی مصر:

کسی که گفته مفتی نماینده خداست باید ممنوع المنبر شود

شیخ خالد الجندی در اعتراض به سخن استاد الازهر که گفته بود مفتی نماینده خداوند است گفت: کسی که چنین سخنی گفته صلاحیت منبر رفتن ندارد و نباید برای مردم سخن بگوید.