شیخ محمود عاشور

شیخ محمود عاشور عالم برجسته مصری درگذشت

شیخ محمود عاشور از علمای برجسته الازهر و از پیشگامان تقریب بین تشیع و اهل تسنن درگذشت.