محمد مختار جمعه

اجرای طرح ملی بازسازی مساجد توسط وزارت اوقاف مصر

طرح بازسازی مساجد مصر توسط وزارت اوقاف این کشور وارد مرحله عملیاتی می‌شود.

قاهره؛ میزبان بیست و نهمین همایش شورای عالی اسلامی

بیست و نهمین همایش بین‌المللی شورای عالی اسلامی با عنوان «ایجاد شخصیت ملی و اثر آت در پیشرفت کشورها و حفظ هویت آنها» در قاهره برگزار می‌شود.

خطبه های نماز جمعه به زبان انگلیسی و فرانسوی در مصر اجرا می شود

وزارت اوقاف مصر طرح خطبه های نماز جمعه به زبان انگلیسی و فرانسوی را در مساجد مناطق گردشگری این کشور به اجرا گذاشت که هدف از این طرح ترویج اسلام اعتدال گرا برای گردشگران و بازدیدکنندگان خارجی اعلام شده است.