محمد مختار جمعه

راه‌اندازی کمپین چندزبانه «رسول انسانیت» در مصر

وزارت اوقاف مصر کمپنی چندزبانه برای معرفی سیره و خصایل نبی مکرم اسلام(ص) با عنوان «رسول انسانیت» راه‌اندازی کرد.

اجرای طرح ملی بازسازی مساجد توسط وزارت اوقاف مصر

طرح بازسازی مساجد مصر توسط وزارت اوقاف این کشور وارد مرحله عملیاتی می‌شود.

قاهره؛ میزبان بیست و نهمین همایش شورای عالی اسلامی

بیست و نهمین همایش بین‌المللی شورای عالی اسلامی با عنوان «ایجاد شخصیت ملی و اثر آت در پیشرفت کشورها و حفظ هویت آنها» در قاهره برگزار می‌شود.

خطبه های نماز جمعه به زبان انگلیسی و فرانسوی در مصر اجرا می شود

وزارت اوقاف مصر طرح خطبه های نماز جمعه به زبان انگلیسی و فرانسوی را در مساجد مناطق گردشگری این کشور به اجرا گذاشت که هدف از این طرح ترویج اسلام اعتدال گرا برای گردشگران و بازدیدکنندگان خارجی اعلام شده است.