مدرنیسم

مدرنیسم و پست مدرنیسم در رمان معاصر عربی

اسامه البحیری منتقد در کتاب «مدرنیسم و پست مدرنیسم در رمان معاصر عربی» که اخیراً توسط انتشارات «النابغه» در قاهره منتشر شده، در بررسی چند رمان معاصر عربی در مصر، سعودی، یمن و سودان بر چند محور نقدی تمرکز می‌کند.

ازیوسف خال چه ماند… شعر یا پروژه؟

بی‌دلیل نیست که نام یوسف الخال با همان درخششی که در دهه پنجاه و شصت قرن پیش به شکلی خاص داشت، بماند.