وزیر اوقاف مصر

اجرای طرح ملی بازسازی مساجد توسط وزارت اوقاف مصر

طرح بازسازی مساجد مصر توسط وزارت اوقاف این کشور وارد مرحله عملیاتی می‌شود.

آغاز ساخت ۲۰۰۰ مسجد براساس معماری اسلامی در مصر

وزیر اوقاف مصر از پروژه جدید بازسازی و ساخت ۲۰۰۰ مسجد بر اساس معماری اسلامی خبر داد.

قاهره؛ میزبان بیست و نهمین همایش شورای عالی اسلامی

بیست و نهمین همایش بین‌المللی شورای عالی اسلامی با عنوان «ایجاد شخصیت ملی و اثر آت در پیشرفت کشورها و حفظ هویت آنها» در قاهره برگزار می‌شود.