پاپ

پاپ به کرواسی سفر می کند

پاپ بنديكت شانزدهم رهبر مذهبي كاتوليك ها براي سفري دو روزه به كرواسي مي رود.

پاپ خواستار پایان خشونت‌ها در لیبی از طریق گفت‌وگو شد

پاپ در حضور هزاران مسيحي در شهر واتيكان بر لزوم پايان خشونت‌ها در ليبي از طريف ديپلماسي و گفت‌وگو تاكيد كرد.