یوسف الخال

چه کسی عصام محفوظ را در حاشیه نگاه داشت

شاید نوشتن چیزی دربارهٔ عصام محفوظ یک ماجراجویی خطرناکی به‌شمار آید که در هنگام انجام آن باید بسیار مراقب چاله‌ها و دام‌های بر سر راه بود.

ازیوسف خال چه ماند… شعر یا پروژه؟

بی‌دلیل نیست که نام یوسف الخال با همان درخششی که در دهه پنجاه و شصت قرن پیش به شکلی خاص داشت، بماند.