یوسف الخال

ازیوسف خال چه ماند… شعر یا پروژه؟

بی‌دلیل نیست که نام یوسف الخال با همان درخششی که در دهه پنجاه و شصت قرن پیش به شکلی خاص داشت، بماند.