۱۳۹۷/۱۰/۱۳
۳:۱۱ ب٫ظ

کمیته برگزاری مسابقات حفظ قرآن الأزهر شرایط و جزئیات شرکت در این مسابقه را اعلام کرد.

اعلام جزئیات و شرایط مسابقه بین‌المللی حفظ قرآن الازهر

به گزارش الأمه:

مسابقه بین‌المللی حفظ قرآن الأزهر در ۵ سطح برگزار خواهد شد.

سطح نخست شامل حفظ کل قرآن با قرائت‌های متواتر دهگانه کبری با رعایت تجوید و ترتیل و حفظ متن «طَیّبة النَّشْر فی القراءات العشر» ابن‌الجزری است.

سطح دوم شامل حفظ کل قرآن کریم با تجوید و ترتیل با قرائت‌های متواتر دهگانه صغری همراه با حفظ متن «حرز الأمانی و وجه التهانی فی القراءات السبع» شاطبی و «الدُّرّة المضیة فی القراءات الثلاث المرضیة» اثر ابن‌الجزری است.

سطح سوم نیز شامل حفظ کل قرآن با رعایت حفظ و تجوید با قرائت‌ها هفت‌گانه متواتر از شاطبیه و حفظ متن «حرز الأمانی ووجه التهانی فی القراءات السبع» و مطالعه کتاب «غریب القرآن» ابن‌قتیبه است.

سطح چهارم شامل حفظ کل قرآن و تجوید و ترتیل با یکی از روایت‌های متواتر و تفسیر قرآن با تکیه بر کتاب «تفسیر القرآن العظیم» ابن‌کثیر و حفظ «التحفه» و «الجزریه» است.

سطح پنجم شامل حفظ کل قرآن کریم و تجوید و ترتیل با یکی از روایت‌های متواتر است.

همچنین شرایط کلی برای شرکت در این مسابقه نیز به شرح ذیل اعلام شده است:

سن شرکت‌کنندگان سطح اول، بیشتر از ۴۰ سال نباشد، سن شرکت‌کنندگان سطح دوم بیشتر از ۳۰ سال نباشد، سن شرکت‌کنندگان سطح سوم بیشتر از ۲۵ سال نباشد، سن شرکت‌کنندگان سطح چهارم بیشتر از ۲۰ سال نباشد و سن شرکت‌کنندگان سطح پنجم بیشتر از ۱۵ سال نباشد. همچنین هر شرکت‌کننده فقط می‌تواند در یکی از مسابقات شرکت کند.

شرکت‌کنندگان مصری می‌توانند از نشانی ذیل اقدام به ثبت نام کنند: http://azhar.eg/quranregister

متقاضیان خارج از مصر نیز از طریق مراکز اسلامی و کشور‌های خود که الازهر برای آن‌ها نامه رسمی می‌فرستد، می‌توانند اقدام به ثبت‌نام کنند. آخرین مهلت ثبت‌نام برای این افراد تا پایان جمادی‌الآخر است.

مسابقه مقدماتی برای مصری‌ها در ماه جمادی‌الآخر و رجب برگزار می‌شود. همچنین ۱۵ تا ۲۲ شعبان نیز مسابقه برای همه شرکت‌کنندگان مصری و غیرمصری برگزار می‌شود.

مسابقات نهایی نیز از ۲۳ تا ۲۸ شعبان برگزار می‌شود و روز ۷ ماه رمضان مراسم اعلام نتایج و تجلیل از نفرات برتر برگزار خواهد شد.
 
منبع: ایکنا