۱۳۹۷/۰۱/۳۰
۸:۵۰ ب٫ظ

هدف الجزیره از تهیه این فیلم مستند چیزی نبوده است جز تبرئه اسرائیل از دست داشتن در قتل «یاسر عرفات». این برنامه تمام کسانی را که از دور و یا نزدیک در قتل «عرفات» شرکت داشته‌اند را نیز تبرئه می‌کند. الجزیره سعی دارد با این برنامه چهره زشت خود را در میان مردم فلسطین زیبا جلوه بدهد.

بحث و گفتگو بر سر فیلم مستند یاسر عرفات

الجزیره اخیرا پژوهشی را از شبکه ماهواره‌ای‌ خود پخش کرده که با بحث و گفتگوهای بسیاری همراه شده است.

به نقل از سایت خبری المنار، پخش یک فیلم مستند درباره چگونگی قتل «یاسر عرفات» از شبکه ماهواره‌ای الجزیره بحث و گفتگوهای بسیاری را در محافل فلسطینی بر سر زبان‌ها انداخته است.  

المنار همچنین به نقل از فادی ابو سعدی در روزنامه الاخبار چاپ لبنان نوشت: چرا الجزیره چنین تحقیقی را انجام داده است؟ و چرا این شبکه می‌بایست برای تهیه این تحقیق چنین هزینه هنگفتی را درنظر بگیرد؟ آیا این شبکه سعی دارد که به نفع فلسطینی‌ها کاری انجام بدهد و یا این که اسرائیل را تبرئه کند؟

هر یک از پرسش‌های بالا با دیدی متفاوت پاسخی دربرخواهد داشت که هدف از ساخت فیلم را تغییر می‌دهد.  

محمد یکی از شهروندان فلسطینی در حمایت از برنامه پخش شده از الجزیره گفته است: نباید نسبت به این تحقیق بدبین باشیم فقط به این دلیل که توسط شبکه الجزیره تهیه شده است. از طرف دیگر این شبکه هیچ کس را متهم نکرده است و تنها تعدادی سند و دلیل جدید در زمینه قتل «یاسر عرفات» ارائه کرده است که البته باید این اسناد و مدارک به دقت بررسی شود تا درستی و یا نادرستی آن‌ها مشخص شود.

اما یکی دیگر از شهروندان فلسطینی به نام محمود با مطالب پخش شده از برنامه مذکور به شدت مخالف است و در این زمینه می‌گوید: هدف الجزیره از تهیه این برنامه چیزی نبوده است جز تبرئه اسرائیل از دست داشتن در قتل «یاسر عرفات». این برنامه تمام کسانی را که از دور و یا نزدیک در قتل «عرفات» شرکت داشته‌اند را نیز تبرئه می‌کند. الجزیره سعی دارد با این برنامه چهره زشت خود را در میان مردم فلسطین زیبا جلوه بدهد. چرا که می‌داند فلسطینیان از این شبکه بیزار هستند.

این شهروند فلسطینی در ادامه صحبت‌هایش به مطالب ارائه شده در فیلم مستند مذکور اشاره کرده است و در این زمینه گفته: شبکه الجزیره در این فیلم ادعا می‌کند که اسرائیل در مسموم کردن یاسر عرفات نقش نداشته است و با این کار توپ را در زمین فلسطین می‌اندازد تا گروه‌های سیاسی فلسطین به جان یکدیگر بیفتند. هدف از انجام این کار نیز به خوبی روشن است. هنگامی که گروه‌های فلسطینی با یکدیگر درگیر شوند به رهبری جدیدی نیاز خواهند داشت و در این زمان بی‌شک آمریکا راه خود را پیدا خواهد کرد.

از سوی دیگر اسرائیل نیز پس از پخش این فیلم مستند از شبکه الجزیره فرصت را مغتنم شمرده و در این زمنیه گفته: اسرائیل در جریان مسموم کردن «یاسر عرفات» نقشی نداشته است.  

شایان ذکر است که «یاسر عرفات» رئیس حکومت خودگران فلسطین، رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین و رئیس و بنیانگذار جنبش فتح بود. وی در 11 نوامبر 2004 بر اثر مسمویت درگذشت.

http://www4.almanar.com.lb/adetails.php?fromval=1&cid=41&frid=41&eid=266629

 

زمان انتشار : 1391-04-21