۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۵:۵۸ ب٫ظ

شماره جديد از ماهنامه«المستقبل العربی» ويژه ماه اكتبر منتشر شد.

برداشت اصلاحاتی از مفاهیم نهضت غربی

به گزارش الأمه:

در اين شماره كه شامل مجموعه ای از پژوهش ها و تحقيقات و مقالات مختلف می باشد، مقالات ذيل توجه خوانندگان را به خود جلب می كند:

-          تجاوز سه گانه به سوريه، نوشته حسن ايوب

-          تعداد ساكنان فلسطينی در سال 2017م، نگاهی به استعمار شهرك سازی در فلسطين، نگارش احمد حنيطی؛ پيش درآمد اين پژوهش نگاهی است تحليلی به آمار ساكنان فلسطينی كه توسط سازمان مركزی آمار فلسطين در سال 2017م از تعداد ساكنان و تأسيسات فلسطين اشغالی در سال 1967م(نوار ساحلی و كرانه باختری)انجام شده است. در اين پژوهش ابعاد مختلف طرح استعماری شهرك سازی كه توسط اسرائيل با بازی و تغيير در وضعيت جمعيتی ملت فلسطين در سرزمينش انجام می دهد را نشان می دهد.

-          سازمان های آموزشی مراكش، ملاحظات و اظهار نظرهای اصلاحاتی، اثر محرز الدريسی

-          روابط عربی چينی، چالش های كنونی، نوشته محمد صالح محمد

-          تمسخر سياسی در دوران تغيير و خشونت، نگاهی به پيام های متنی بعد از دوران قذافی، نگارش يوسف محمد القوانی

-          برداشت اصلاحاتی از مفاهيم نهضت غربی، اثر لامباری حامد، در اين مقاله به نحوه نگرش و برداشت اصلاح طلبان عرب از مفهوم آزادی با نگاه به تمام عوامل و شروطی كه حاكم بر روند اين برداشت است، اشاره می نمايد.

-          بازگشت مسلمات دينی در روابط بين المللی، نوشته امينه رياحي

-          اعراب ميان چالش های كنونی و چشم انداز های آينده، نگارش علی فخرو

-          برگ هايی از مبارزه قومی در عراق، اثر صباح ياسين

فرياد جهانی جهت مقابله با اشغالگری و نژاد پرستی در فلسطين.

 

 

منبع: رایزنی فرهنگی ایران_بیروت