۱۳۹۷/۰۷/۲۱
۸:۲۶ ب٫ظ

تصاویری از راهپیمایی اربعین حسینی – مسیر بصره به کربلا

به گزارش الأمه:

 

تصاویری از راهپیمایی اربعین حسینی - مسیر بصره به کربلاتصاویری از راهپیمایی اربعین حسینی - مسیر بصره به کربلاتصاویری از راهپیمایی اربعین حسینی - مسیر بصره به کربلاتصاویری از راهپیمایی اربعین حسینی - مسیر بصره به کربلاتصاویری از راهپیمایی اربعین حسینی - مسیر بصره به کربلاتصاویری از راهپیمایی اربعین حسینی - مسیر بصره به کربلا

 

منبع: العتبه الحسینیه