۱۳۹۸/۰۱/۱۷
۳:۱۲ ب٫ظ

سي و هشتمين جشنواره لبنانی كتاب در«دير مارالياس» در منطقه انطلياس واقع در شمال بيروت در تاريخ دوم تا پانزدهم مارس 2019م برگزار گرديد.

جشنواره لبنانی کتاب

به گزارش الأمه:

همچنين به مناسبت دويستمين سال ولادت اديب لبنانی پطرس بستانی مراسمی جهت گراميداشت اين اديب و نويسنده لبنانی برگزار گرديد. در اين جشنواره بيش از پنجاه كتاب رونمايی و برنامه های متنوعی از ميزگردها و جلسات بحث و پرسش و پاسخ درباره برخی از تأليفات جديد و نيز برخی مسائل آموزشی،سياسی، ادبی، فلسفی و محيط زيست با حضور نويسندگان و كارشناسان برگزار گرديد.

ياد آور می شود كه پطرس بستانی به دليل مواضع قاطع خود در برابر جنگ داخلی و تقسيم قوميتی و طايفه ای و دعوت به مشاركت همه پيروان اديان در حكومت پدر نوآوری و تجدد در لبنان نام گرفته است.

 

منبع: رایزنی فرهنگی ایران بیروت