۱۳۹۷/۰۳/۰۴
۸:۰۵ ب٫ظ

'آلاسان واتارا' رييس جمهوري ساحل عاج از فرانسه و شخص نيكلا ساركوزي رييس جمهوري اين كشور بخاطر آنچه تعهد و پايبندي وي در حل بحران اين كشور توصيف مي كرد تقدير كرد.

رییس جمهوری ساحل عاج از فرانسه تقدیر کرد

به گزارش رسيده از ابيجان 'واتارا'‌در مراسم تحليف خود كه با حضور رييسان جمهوري بيست كشور در ابيجان برپاشد مدعي شد اقدامات نظامي فرانسه در جهت نجات جان انسانهاي بي گناه صورت گرفته است.

فرانسه با استفاده از نيروهاي نظامي خود 'لوران باگبو' رييس جمهوري سابق ساحل عاج را سرنگون و به دستگيري وي به وسيله نيروهاي مخالف كمك كرد.

'واتارا' همچنين از رييسان جمهوري آمريكا، سنگال، بوركينافاسو، نيجريه و دبيران كل سازمان ملل، اتحاديه اروپا و اتحاديه آفريقا براي كمك به آنچه خروج ساحل عاج از بحران و ايجاد دموكراسي و بازگشت صلح پايدار به اين كشور قلمداد كرد، تشكر كرد.

رييس جمهوري ساحل عاج در نخستين سخنان خود در هنگام به دست گرفتن قدرت بر ساختن ساحل عاج 'لائيك'‌منطبق با قانون اساسي تاكيد كرد و وعده داد كه انتخابات مجلس ملي اين كشور قبل از پايان سال ميلادي 2011 برگزار خواهد شد.

بنا بر گزارشهاي خبري، دولت فرانسه تلاشهاي جدي تري را براي بازگشت به مستعمرات سابق خود در آفريقا در پيش گرفته است.

نيكلا ساركوزي رييس جمهوري فرانسه روز يكشنبه با تاكيد بر ضرورت حفظ جان و اموال اتباع خود در ساحل عاج تاكيد كرد نظاميان فرانسوي همچنان قصد دارند در ساحل عاج بمانند.

از سوي ديگر روزنامه 'لو فيگارو' كه از مواضع دولت و حزب حاكم فرانسه حمايت مي كند نوشت: ادامه حضور نيروهاي فرانسوي در ساحل عاج پس از بركناري 'لوران باگبو' رييس جمهوري سابق اين كشور از تغييرات گسترده در روابط فرانسه - آفريقا حكايت دارد.

ساحل عاج كه زخم استعمار فرانسه را بر پيشاني دارد تاكنون شاهد حركتهايي بر ضد ادامه نيات استعماري غرب از جمله فرانسه بوده است با اين حال فرانسوي ها اصرار دارند در اين كشور بمانند و حضور خود را تقويت كنند.

اينك نزديك به دو سال از پايان زمان رسمي خروج نظاميان فرانسوي از ساحل عاج سپري شده اما فرانسوي ها هنوز به تعهد خود عمل نكرده اند.

پيش از اين قرار بود نيروهاي فرانسوي به هر دليل كه در ساحل عاج بوده اند در سال 2009 خاك اين كشور را ترك كنند ولي تا اين زمان، اين امر تحقق نيافته است.

هم اينك 900 نيروي نظامي فرانسوي با نام نيروهاي 'ليكورن' و زيرپوشش سازمان ملل متحد در ساحل عاج مستقر هستند.

فرانسه در چارچوب سياست تقويت حضور در آفريقا همزمان در لشگركشي به ليبي نيز نقش دارد.

طرفداران باگبو رييس جمهوري سابق ساحل عاج كه هنوز و به رغم دستگيري وي از او حمايت مي كنند دولت جديد ساحل عاج را دست نشانده فرانسوي ها مي دانند.

. 'آلن توسن' ازنزديكان به باگبو كه همچنان خود را مشاور وي مي داند، پيشتر اعلام كرده بود: دولت جديد تصميم دارد حاكميت و استقلال ساحل عاج را به فرانسه بفروشد.

وي افزوده بود: ‌سرزمين ساحل عاج تحت اشغال نيروهاي فرانسوي است و نيروهاي مسلح و پليس فرانسوي در همه خيابان هاي ابيجان و 'ياموسوكرو' همانند شهرهاي كشور خودشان مستقر هستند.

 

 

زمان انتشار : 1390-01-21