۱۳۹۸/۰۱/۲۸
۱۱:۲۳ ق٫ظ

انتشارات دارالامير در بيروت سه عنوان از كتاب های نويسنده مصری يوسف زيدان را منتشر کرد.

سه عنوان کتاب از آثار یوسف زیدان منتشر شد

به گزارش الأمه:

انتشارات دارالامير در بيروت سه عنوان از كتاب های نويسنده مصری يوسف زيدان با عنوان های ذيل را منتشر كرد:

-           «التصوف و فصوص نصوص الصوفيه»، نويسنده در اين كتاب به اين نكته اشاره كرده است كه بيشتر مردم تصوف را يك جايگاه دينی تلقی می كنند و بر آنند كه فرو رفتن در حالتی از ايمان انسان را به ناچار وارد حالتی از تصوف خواهد كرد كه بايد اين نوع از نگاه عمومی بازنگری شود.

-          «متواليات صوفيه»، يوسف زيدان در اين كتاب كه شامل هفت فصل می باشد بيشتر تلاش خود را صرف قرائت متون صوفی و بيان زبان متصوفه نموده است.

-          «متواليات تراثية»، نويسنده مصری اين كتاب سعی نموده تا رابطه ای ميان ميراث گذشته و ميراث آينده ايجاد كند، به نحوی كه اين رابطه ممتد و ادامه دار باشد.

 

منبع: رایزنی فرهنگی ایران بیروت