۱۳۹۷/۱۰/۲۴
۱:۲۴ ب٫ظ

مؤسسه مطالعات فلسطين به تازگی كتابی با عنوان «فلسطين از نگاه بين الملل» به قدرت رسيدن راستگرايان درجهان و ترسيم مجدد چالش ها؛ جمع آوری توسط جميل هلال، منير فخرالدين و خالد فراج را در 277 صفحه در بيروت منتشر كرد.

فلسطین از نگاه بین الملل

به گزارش الأمه:

اين كتاب در حقيقت مجموعه ای از مقالات و مباحث مطرح شده در كنفرانسی با عنوان مسئله فلسطين از نگاه بين الملل بوده كه در سال 2017م از سوی مؤسسه ياده شده برگزار گرديد.

اين كتاب وضع بين المللی فلسطين در شرايط كنونی را از دو نگاه مورد بحث قرار داده است: نخست از نگاه تغييرات جامعی كه توسط مراكز مطالعاتی و كشورها رصد شده است و نگاه دوم تغييراتی است كه به طور مستقيم برخی كشورها مانند آمريكا، روسيه، اتحاديه اروپا، هند وآمريكای لاتين و مانند آن شاهد بوده اند.

همچنين در اين كتاب مؤسسه های بين المللی و مسئله فلسطين و بسيج جهانی برای همبستگی با فلسطين مورد بحث قرار گرفته است.

 

منبع: رایزنی فرهنگی ایران_بیروت