۱۳۹۷/۰۳/۰۳
۱۲:۴۳ ب٫ظ

رئيس دفتر سياسي جنبش حماس بر حمايت كشورهاي عربي از توافقنامه آشتي ملي فلسطينيان تاكيد كرد و گفت: جان تازه‌اي كه پس از انقلاب مصر در آن دميده شد در تحقق اين آشتي سهيم بوده است.

مشعل: انقلاب مصر آشتی ملی فلسطینیان را عملی کرد

به نقل از خبرگزاري فلسطيني "سما "، "عمرو موسي " و "خالد مشعل " ديروز پس از ديدار در مقر اتحاديه عرب در قاهره كنفرانس خبري مشترك برگزار كردند.

در اين نشست عمرو موسي گفت كه با بسياري از نمايندگان سازمان‌هاي فلسطيني ديدار كرده و آنها به اتفاق آراء بر ضرورت آشتي و وحدت در ميان صفوف فلسطينيان تاكيد كردند.

وي تصريح كرد كه اعراب آشتي فلسطينيان را تاييد و از آن حمايت كرده و خواهند كرد.

عمرو موسي در ادامه از تلاش‌هاي مصر در جهت تحقق آشتي فلسطينيان قدرداني كرد و به سازمان‌هاي فلسطيني به دليل اين موفقيت درود گفت.

از سوي ديگر خالد مشعل اظهار داشت كه ما به ايفاي نقش اسلامي، منطقه‌اي و بين‌المللي مصر تمايل زياد داريم و از اينكه آشتي فلسطينيان در قاهره انجام مي‌شود بسيار خرسند هستيم.

وي افزود كه جان تازه‌اي كه پس از انقلاب مصر در آن دميده شد در تحقق اين آشتي سهيم بوده است.

 

زمان انتشار : 1390-01-01