۱۳۹۷/۱۰/۱۲
۲:۳۶ ب٫ظ

آثار باستانی به سرقت رفته از کرانه باختری تحت اشغال، در موزه ای در بیت المقدس اشغالی به نمایش درآمده است.

نمایش آثارباستانی مسروقه فلسطین درموزه رژیم صهیونیستی

به گزارش الأمه:

روز سه شنبه  20 اثر هنری از مجموع 40 هزار اثری که در سال 1967 از فلسطینی ها توقیف شد، در حال حاضر در این موزه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.
گفته می شود که تعدادی سکه و ظروف قدیمی، در میان آثار غارت شده وجود دارد.
این آثار طی چهار دهه گذشته تحت مالکیت رژیم صهیونیستی بوده است، بدون آنکه راهی برای اثبات مبدا تعلق این آثار مهیا باشد.
خبرگزاری فلسطینی «وفا»، غارت آثار باستانی فلسطینی ها از سوی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و در گزارشی خبر داد: نمایش آثار مسروقه، مغایر با قانون بین الملل درباره آثار باستانی است که یک قدرت اشغالگر را از حفاری های باستان شناسی در قلمرو اشغالی باز می دارد. 

 

منبع: ایرنا