۱۳۹۷/۰۲/۰۶
۴:۵۷ ب٫ظ

دستکم شش تن بر اثر شکنجه در زندان های رژیم آل خلیفه به شهادت رسیده اند و تعداد زیادی هم در اثر شلیک مستقیم گلوله های جنگی جان باخته اند.

هویت تعدادی از شهدای بحرینی

هویت تعدادی از شهدای بحرینی که توسط رژیم آل خلیفه به شهادت رسیده اند،مشخص شد.

دستکم شش تن بر اثر شکنجه در زندان های رژیم آل خلیفه به شهادت رسیده اند و تعداد زیادی هم در اثر شلیک مستقیم گلوله های جنگی جان باخته اند.

همچنین در میان شهدا 2 تبعه خارجی مقیم این کشور نیز به چشم می خورد.

اسامی این شهیدان به شرح زیر است :

1 - علی عبدالهادی مشیمع ، 21 ساله

2 - فاضل سلمان المتروک ، 31 ساله

3 - محمود احمد مکی ابوتاکی، 23 ساله

4 - علی منصور خضیر،53 ساله

5 - عیسی عبدالحسن، 60 ساله

6 - علی احمد عبدالله المؤمن، 22 ساله

7 - عبدالرضا محمد حسن بوحمید، 32 ساله

8 - علی ابراهیم الدمستانی ، 17 ساله

9 - احمد فرحان آل فرحان ،‌30 ساله

10 - اکلاس میاه ، تبعه بنگلادش ،50 ساله

11 - استیون ابراهام ،‌تبعه هند ، 48 ساله

12 - جعفر محمد عبدعلی سلمان ،‌ 40 ساله‌

13 - جعفر عبدالله معیوف ، 40 ساله

14 - احمد عبدالله حسن ، 21 ساله

15 - عیسی رضی آل رضی ،‌49 ساله

16 - عبدالرسول حسن علی الحجیری ،‌38 ساله

17 - جواد محمد علی کاظم الشملان، 46 ساله

18 - بهیه عبدالرسول العرادی،‌50 ساله

19 - هانی عبدالعزیز، 33 ساله

20 - عبدالعزیز عیاد،33 ساله

21 - عیسی محمد علی عبدالله، 71 ساله

22 - سید احمد سید سعید سید شمس، 15 ساله

23 - حسن جاسم مکی ،‌39 ساله

24- خدیجه میرزا آل عبدالحی، 50 ساله

25 - سید حمید سید ابراهیم المحفوظ ،‌57 ساله

26 - علی عیسی صقر ، 31 ساله

27 - زکریا راشد العشیری، 40 ساله

28 - کریم فخراوی ،‌49 ساله

29 - عزیزه حسن خمیس ،‌25 ساله

 

 

زمان انتشار : 1390-02-05