۱۳۹۷/۰۲/۳۱
۵:۴۴ ب٫ظ

به‌رغم عدم تمایل بسیاری از شخصیتها دینی و غیردینی کاتولیک، واتیکان از اسقفهای کاتولیک سراسر دنیا خواسته است با پیروی از حکم پاپی، از کشیشها بخواهند مراسم عشای ربانی را به سبک قدیمی و زبان لاتین برای سنتگرایان کاتولیک بدون توجه به خواسته آنها اجرا کنند.

واتیکان برگزاری مراسم عبادی به زبان لاتین را پیگیری می‌کند

به نقل از رویترز، ابلاغ این حکم به اسقفهای کاتولیک به عنوان مکمل حکم پاپ در سال 2007 برگزاری مراسم عشای ربانی لاتین که پیش از شورای دوم واتیکان تنها مراسم عشای ربانی بود صادر شده است.

شورای دوم واتیکان (1962- 1965) که به نوعی برخی اصلاحات را وارد کلیسای کاتولیک کرد مسئله برگزاری مراسم عشای ربانی به زبانهای محلی را نیز به عنوان مراسم رسمی عشای ربانی به رسمیت شناخت ، اما از آنجایی که گفته می شود رهبر کاتولیکهای جهان خود را از شورای دوم واتیکان جدا می داند و این اصلاحات را به طور کامل نپذیرفته هنوز هم برگزاری مراسم عشای ربانی به زبان لاتین را مورد تأکید قرار می‌دهد.

این درحالی است که اکثر کاتولیکها که در این مراسم شرکت می‌کنند از زبان لاتین هیچ اطلاعی ندارند.

مسئله ورود مجدد زبان لاتین به مراسم عشای ربانی کاتولیکها یکی از درخواستهای رهبران فوق سنتگرای کاتولیک بود که در سال 1988 تکفیر شده بودند و نخستین شکاف را در دوران معاصر کلیسا ایجاد کردند.

پاپ در تأیید برای این سنتگرایان در سال 2007 برگزاری گسترده‌تر مراسم عشای ربانی لاتین را که در آن کشیش رو به شرق و پشت به حضار در کلیسا می‌ایستند مورد تأکید قرار داد. اما برخی از اسقفها در سراسر دنیا اظهار داشتند که این مسئله یک درد سر بزرگ است؛ علت آن فقدان کشیشهای تحصیل کرده به زبان لاتین و مشکلات وارد کردن مراسم عشای ربانی لاتین در برنامه خود بوده است.

این دستور العمل جدید واتیکان از سوی دپارتمان نظری واتیکان که تحت عنوان کنگره تعالیم و ایمان کار می کند به وضوح مشخص کرده است که پاپ از اسقفها می‌خواهد از دستورات وی پیروی کنند. در این دستورالعمل آمده است: این وظیفه اسقفها است که تمام اقدامات لازم را برای اطمینان حاصل کردن از احترام به درخواست انجام دهند.

بازگشت زبان لاتین به مراسم عبادی کاتولیکها در بسیاری از نقاط با مخالت رو به رو شده است و برخی از اسقفها اجرای آن را به تعویق انداخته به طور غیر علنی با این امر مخالفت کرده و اظهار داشتند که درحال حاضر موضوعات مهمتری برای رسیدگی وجود دارد.

بسیاری از کاتولیکها این مراسم عشای ربانی قدیمی را غریب سخت و یادآور زمان پیش از اصلاحات شورای دوم واتیکان می‌دانند.

 

زمان انتشار : 1390-01-01