۱۳۹۸/۰۳/۱۸
۶:۴۲ ق٫ظ

چهارمين شماره از سال پنجم فصلنامه اجتهاد معاصر در 240 صفحه در بيروت منتشر شد. اين فصلنامه در چهار بخش به شرح ذيل تنظيم شده است:

چهارمین شماره از فصلنامه اجتهاد معاصر

به گزارش الأمه:

پرونده اين شماره:

كه شامل چهار مقاله به شرح ذيل است:

-          اجتهاد كنونی و اجتهاد متمدن، در پرتو نياز به تخصص در فقه و توسعه فقه و اجتهاد، نوشته دكتر عليرضا اعرافی، رئيس هيئت امنای دانشگاه المصطفی

-          تخصص فقهی، نگاهی به محدوده مفهوم و معرفی انگيزه های آن، نگارش شيخ توفيق عجمی، پژوهشگر مسائل اسلامی از لبنان

-          اجتهاد گروهی، مفهوم و حجيت آن، كار مشترك دكتر حسن مبينی و دكتر حسين ناصری مقدم از ايران

-          ديدگاهی جديد در چارچوب علم فقه بر اساس مقتضيات زمان، نوشته امين كرباسی زاده پژوهشگر مسائل اسلامی از ايران

پژوهش ها و مطالعات:

شامل چهار مقاله با عناوين ذيل می باشد:

-          حكم اسلامی و فقه حكومتی معاصر، مطالعه ای تحليل گرانه از ديدگاه نوآورانه امام خمينی، نگارش حجت الاسلام مصطفی جعفر پيشه، عضو شورای مشاوران فصلنامه

-          نگاهی به شيوه رجالی امام خامنه ای، اثر شيخ امين ترمس پژوهشگر علم رجال و حديث از لبنان

-          ازدواج مدنی، مطالعه ای منتقدانه و تطبيقی درباره طرح قانون ثبت احوال لبنان، نوشته حجت الاسلام دكتر محمد شقير،رئيس دپارتمان فلسفه دانشگاه لبنان

-          نگاهی علمی به كتاب: شورا در فتوا، اثر شيخ حسنين الجمال، دانشجوی ارشد جامعة المصطفی در قم

لنگرگاه اجتهاد:

در اين بخش عناوينی كه در شماره بعد برای پذيرش مقالات پژوهشگران مطرح شده اند معرفی می شود كه شامل اين عناوين است:

-          مالكيت فكری

-          مبانی فقهی مالكيت معنوی در فقه شيعه

-          مالكيت فكری، سيری در دلايل موافقان و مخالفان

-          قانون مالكيت فكری، مطالعه ای تطبيقی، برای نمونه كشورهای مصر، لبنان، ايران و تونس

-          نتايج حمايت از مالكيت فكری، مطالعه ای اقتصادی و اجتماعی

خلاصه اين شماره:

در پايان فصلنامه خلاصه ای از مقالات اين شماره به زبان های عربی و انگليسی ارائه شده است.

 

منبع: رایزنی فرهنگی ایران بیروت