ابن‌عربی

«عشق را زبانی دگر» به قلم اللهیاری منتشر شد؛

ترجمه منظوم غزل‌های عاشقانه ابن‌عربی در توصیف دختر شیخ زاهر

«عشق را زبانی دگر» شامل ترجمه منظوم امیرحسین اللهیاری از «ترجمان الاشواق» ابن‌عربی توسط انتشارات مولی منتشر شد.

«چنین گفت ابن عربی» به چاپ دهم رسید

سخن زیبای دین در کلام شورانگیز ابن‌عربی

دهمین چاپ کتاب «چنین گفت ابن عربی» اثر نصر حامد ابوزید و ترجمه سیدمحمد راستگو منتشر شد. ابوزید در این کتاب چرایی ضرورت پرداختن به ابن عربی در جهان معاصر را بحث کرده است.