تعویض پرچم

مراسم تعویض پرچم حرم امام جواد(ع) برگزار شد

همزمان با ایام شهادت امام جواد(ع) مراسم تعویض پرچم گنبد نهمین امام شیعیان برگزار شد