علیرضا تابش

ایران و پاکستان برای تولید فیلم مشترک تفاهم کردند

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و سفیر جمهوری اسلامی پاکستان در ایران در دیدار با یکدیگر، بر گسترش همکاری ها و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و سینمایی تاکید کردند.