منابر القرآن کویت

استقبال ۲۰ هزار نفری از طرح «ام الکتاب» منابر القرآن کویت

معاون جمعیت المنابر القرآنیه کویت از استقبال ۲۰ هزار نفری از طرح «ام الکتاب» در داخل و خارج این کشور خبر داد.