ميادين

اولین روزنامه مستقل لیبی منتشر شد

پس از 4 دهه، يك گروه از نويسندگان و روزنامه نگاران ليبيايي روز يكشنبه موفق به انتشار اولين روزنامه مستقل به نام 'ميادين' در حمايت از انقلاب 17 فوريه اين كشور شدند.