پایتخت جهان اسلام

اتحاد ادیان در نجف اشرف

او همچنین به کمک‌های ایران در حمایت و پشتیبانی از انتخاب نجف به عنوان پایتخت جهان اسلام در سال 2012 اشاره کرد و گفت ایران از این طرح بسیار حمایت کرده است. ایران به امام علی بسیار احترام می‌گذارد و تاکنون بزرگترین حامی این طرح بوده است.

افتتاح آیین جشنواره تلمسان الجزایر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي كه به دعوت همتاي الجزايري خود و براي شركت در آيين افتتاح جشنواره مزبور به اين كشور سفر كرده است، در مدت اقامت كوتاه خود در الجزيره ضمن ديدار با خانم 'خليده تومي' وزير فرهنگ الجزاير با وزراي فرهنگ كشورهاي قطر، سودان، فلسطين، تونس ، مغرب و دبير كل آيسسكو ن